Samenwerking Dierenartsen Kring Haaglanden

Wist u dat wij een onafhankelijke dierenkliniek in Den Haag zijn die niet is aangesloten bij een keten en dat wij samenwerken met de kring dierenartsen Haaglanden?

Waar bestaat onze samenwerking nou uit?

Om te beginnen zijn dat de weekend, avond en spoed diensten. Wij doen beurtelings dienst voor elkaar. Daarbij zorgen we goed voor elkaars patiënten en sturen we de eigen dierenarts een uitgebreid verslag. Op deze manier weet uw dierenarts wat er met het dier gebeurd is en kan hij of zij indien nodig de behandeling weer overnemen.

De Kring organiseert nascholing, zodat we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de diergeneeskunde.

Ook kunnen we gebruik maken van elkaars kennis, vaardigheden en (dure) apparatuur.

Het is niet nodig dat we allemaal een echo-apparaat hebben staan of dat we allemaal laparoscopische operaties uitvoeren. Dat zou diergeneeskundige zorg onbetaalbaar maken. Maar het is wel fijn dat we binnen de Kring de mogelijkheden hebben voor specialistischer zorg.

Wij krijgen weleens de vraag of de kring een keten is.

Nee, de Kring is een samenwerkingsverband van verschillende dierenartspraktijken, maar geen keten. Dat is een bewuste keuze. Bij een keten zijn er nauwelijks verschillen tussen de verschillende vestigingen. Wij zijn individuele praktijken en hebben allemaal onze eigen identiteit.

Wilt u meer lezen over onze samenwerking en de aangesloten klinieken?

Kijk dan op : https://dierenartsenkringhaaglanden.nl/

Hier staat ook het dienst rooster op.

https://dierenartsenkringhaaglanden.nl/contact/spoedrooster

https://dierenartsenkringhaaglanden.nl

logokring 2017