castratie en sterilisatie actie voor katten

Voor onze vaste klanten: Vraag naar onze aanvullende castratie en sterilisatie actie. U kunt hiervoor contact opnemen met de assistentes. Elke werkdag vanaf 08:30 tot sluitingstijd.

Kattenzorg organiseert dit najaar weer een actie voor het neutraliseren van katten. Hiermee willen we een kattenoverschot zoveel mogelijk beperken. Bovendien kan dankzij de actie ook het aantal zwerfkatten worden teruggedrongen.

Eigenaren die hun kat willen laten steriliseren of castreren, kunnen daarvoor een financiële tegemoetkoming krijgen. Ook het tegelijkertijd laten chippen van de kat wordt deels vergoed. Leden van Kattenzorg krijgen een flink hogere vergoeding.

Wie gebruik wil maken van de actie, kan zich opgeven van

zaterdag 27 september tot en met zaterdag 11 oktober 2014

Dit is de ‘aanmeldingsperiode’; de poes of kater hoeft dus niet per se in deze periode geholpen te worden. De daadwerkelijke ingreep mag namelijk tussen 27 september en 31 december 2014 plaatsvinden, echter niet vóór 27 september. Bij aanmelding krijgt u nadere informatie.

Tijdens de actie kan men zich UITSLUITEND als volgt aanmelden:

  • telefonisch van maandag tot en met vrijdag, ’s avonds tussen 19.00 uur en 21.00 uur via telefoonnummer 070-345 79 85

of

  • op de zaterdagen 27 september en 4 en 11 oktober in de winkel van Kattenzorg aan het Copernicusplein 11 te Den Haag.

De reden waarom aanmelden per post, per e-mail of telefonisch overdag niet mogelijk is, is dat men een unieke registratiecode krijgt, die nodig is voor de administratieve afhandeling van de vergoedingen. Om een zorgvuldige registratie te waarborgen, wordt deze code alleen ’s avonds via het bovenstaande telefoonnummer of op de zaterdagen in de winkel verstrekt. Ervaring leert dat het de eerste dagen erg druk kan zijn met de telefonische aanmeldingen: probeer het dan een paar dagen later of in de tweede week van de actie nog eens. Aanmeldingen ná 11 oktober worden niet meer gehonoreerd.

De tegemoetkoming voor leden van Vereniging Kattenzorg bedraagt:

  • € 40,- voor een sterilisatie;
  • € 20,- voor een castratie;
  • € 10,- voor het chippen (alleen in combinatie met sterilisatie of castratie).

De tegemoetkoming voor niet-leden van Vereniging Kattenzorg bedraagt:

  • € 17,50 voor een sterilisatie;
  • € 7,50 voor een castratie;
  • € 3,50 voor het chippen (alleen in combinatie met sterilisatie of castratie).

Daarbij geldt dat de tegemoetkoming nooit hoger kan zijn dan de daadwerkelijke kosten die de dierenarts voor de ingreep berekent.

De actie geldt voor alle inwoners binnen het werkgebied van Kattenzorg (de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg), en voor leden van de vereniging, dus ook als zij buiten het werkgebied wonen.

Reacties zijn gesloten.